17
Dec
2022

Ali Kati Najar Timro – Shiva Pariyar

Ali Kati Najar Timro Lyrics and Chords

Lyrics: Janak Poudel

Capo on 1st fret

Verse 1

C
…अलि कति नजर तिम्रो
नजर तिम्रो, नजर तिम्रो

C                   C
…अलि कति नजर तिम्रो
F               C
….झुकाएर आउ
C                   C
…अलि कति नजर तिम्रो
F               C
….झुकाएर आउ आउ
F                      F
….बादल जस्तो कालो केश
C               C
…फुकाएर आउ ……
F                      F
….बादल जस्तो कालो केश
Em     Dm       C
…फुकाएर … आउ

C
…अलि कति नजर तिम्रो
नजर तिम्रो, नजर तिम्रो

Music:

Verse 2

C                   C
…बग्ने मन बग्ने शरीर
F               C
…जता पनि बग्छ
C                   Em
…बग्ने मन बग्ने शरीर
Em
…जता पनि बग्छ बग्छ
C               C
…जता पनि बग्छ बग्छ
C                   C
…बग्ने मन बग्ने शरीर
F               C
…जता पनि बग्छ बग्छ
F
….तिमी सङ्गै बग्ने सागर
C              C
…सुकाएर आउ …
F
….तिमी सङ्गै बग्ने सागर
Em    Dm      C
…सुकाएर आउ …

C                   C
…अलि कति नजर तिम्रो
F               C
….झुकाएर आउ

Music:

Verse 3

C                     C
…म त बेग बनी छुन्छु
…F         C
यो होश गुमाई
C                     Em
…म त बेग बनी छुन्छु
….Em
यो होश गुमाई गुमाई
C          C
…होश गुमाई गुमाई
C                     C
…म त बेग बनी छुन्छु
…F         C
यो होश गुमाई गुमाई
F
…बेहोश तिमी छैनौ पवन
C              C
…रुकाएर आउ …
F
…बेहोश तिमी छैनौ पवन
Em     Dm     C
…रुकाएर आउ …

C                   C
…अलि कति नजर तिम्रो
F               C
….झुकाएर आउ
C                   C
…अलि कति नजर तिम्रो
F               C
….झुकाएर आउ आउ
F                      F
….बादल जस्तो कालो केश
C               C
…फुकाएर आउ …..
F                      F
….बादल जस्तो कालो केश
Em     Dm       C
…फुकाएर … आउ

C
…अलि कति नजर तिम्रो
नजर तिम्रो, नजर तिम्रो
नजर तिम्रो … नजर तिम्रो
Hmm hm hm hm ….

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *