29
Nov
2019

A Samaya – Sudha Khadka

A Samaya Lyrics and Guitar Chords

Lyrics / Music : Kamal Man Singh
Vocal : Sudha Khadka

Verse 1

G
K k kura chaldo ho
G
Hijo aaja mann maa
G
Voli k hune ho
G
Thaha chaina yaaha (cheer up)
…….G             C        D
A samaya malai pani
…………G
Sangai dohoryauna
…….G             C        D
A samaya malai pani
…………G
Sangai dohoryauna

Music: Guitar Solo

Verse 2

…G
[ Sunya kina lagdacha
G
Yeti dherai bhida maa
G
Aafno ko ho parahi
G                           G
Chutyauna garo cha ] -2
…….G             C        D
A samaya malai pani
…………G
Sangai dohoryauna
………G             C        D
Eh samaya malai pani
…………G
Sangai dohoryauna

Music : Flute

………G                         Em
Jindagi lai maile k paye
……..C               D       G
K gumaye kahilei sodhina
……………G                     Em
Mausam jhai yaha badlincha
……..C           D         G
Tara ma badlina sakina
……………Am                     G
Kehi ta sikau na eh samaya
…………….Am                 G
Jiwan ko artha bujhau samaya

G
K k kura chaldo ho
G
Hijo aaja mann maa
G
Voli k hune ho
G
Thaha chaina yaaha (cheer up)
…….G             C        D
A samaya malai pani
…………G
Sangai dohoryauna
………G             C        D
Eh samaya malai pani
…………G
Sangai dohoryauna

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *