Thegana Vetiyo – Almoda | Mahesh | Zanak | Sujata

Thegana Vetiyo Lyrics and Guitar Chords

Music Production: Almoda Rana Uprety
Melody Composition/Lyrics: Mahesh Tamrakar
Singers: Zanak Tamrakar, Mahesh Tamrakar, Sujata Verma, Almoda

केहि माया पुरानै थियो निर..माया
केहि नौलौ भेटियो बरी निर..माया
डुलि हिँड्ने मनलाइ मेरो निर माया
ए ठेगाना भेटियो बरी निर..माया
डुलि हिँड्ने मनलाइ मेरो ठेगाना भेटियो
ए ठेगाना भेटियो बरी निरमाया
हाहा हाहा हाहा हाहा हाहा हा बरी लै

लाग्ने माया बग्ने पानि
थामु पो कसरी थामु पो कसरी
ए पिरतीले मन भरेको
देखाउनु कसरि देखाउनु कसरी
पर्खाइ तिमी मेरो समयको
चाहाना आखिरी ओ ओ
हाहा हाहा हाहा हाहा हाहा हा बरी लै

हिँउ पानि हिँउ पानी रछ
अन्जुली चिसायो अन्जुली चिसायो
पिरती सारथी रछ
हिय धडकायो हिय धडकायो
गन्तव्य तिमी मेरो समयको
तिमी नै गोरेटो ओ ओ
हाहा हाहा हाहा हाहा हाहा हा बरी लै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *