Samarpan – Sabin Rai & The Pharaoh

Samarpan Lyrics and Guitar Chords Album : Dhanyavaad Verse 1 …………………….D Samarpan cha yo bhabisya mero ……………………..G         ...