Tag Archives: Kewal Lyrics

Kewal – Bikki Gurung

Kewal Lyrics and Guitar Chords

Kewal, matrai samjhana
Baki raakhi chadi gayau
Jhutho, aasha jhutho sapana
Dekhai, bilaai chadi gayau
Khelauna ta haina ma, kheli ma sanga jana lai
Khali ka k lagcha ra kura yedi timi navaye
Aafai lai khusi rahanchu kehi galati gare chu
Ki Bisina ma sakdina samhalu kasari aafai lai…
Na ta hosh cha malai, na ta joosh cha kehi
Na ta sunyata lai saathi banai, ekanta ma tolai baschu
Na ta josh cha malai, na ta hosh cha kehi
Na ta sunyata lai saathi banai, ekanta ma tolai baschu..

Music :

Kewal, matrai bethana..
Ra chahana baki rakhi gayau
Dinu nai, thiyau vane
Chota kina malai ?
Malam lagayau, dekhayau
Jhutho chahana, ra jhutho bedana
Kewal kewal kewal kewal
Kewal kewal kewal
Kewal, matrai samjhana
Baki raakhi chadi gayau
Jhutho, aasha jhutho sapana
Dekhai, bilaai chadi gayau

Kewal Lyrics and Guitar Chords

Playlist of Bikki Gurung