21
Jan
2018

Aafnai Chhaya – Nishan Bhattarai

Aafnai Chhaya Lyrics and Guitar Chords – Nishan Bhattarai

Lyrics : Pradeep Chapagain

Dm                         Am              C                   Dm
Aafnai chhaya sanga pani Daaha lagxa ghari ghari
Dm                         Am              C                   Dm
Aafnai chhaya sanga pani Daaha lagxa ghari ghari
Dm                       Am        C                       Dm
Sangai jaba sathai timi  Hunnnau mero wari pari
Dm                       Am        C                       Dm
Sangai jaba sathai timi  Hunnnau mero wari pari
Dm                         Am              C                   Dm
Aafnai chhaya sanga pani Daaha lagxa ghari ghari

Music : Vocal Raag

Dm                              C                 Dm
Mana mana milera nai Huney raixa milan
Dm                              C                 Dm
Mana mana milera nai Huney raixa milan
Dm                              Am                 Dm
Milena ta hudo raicha Mutu polney jalan
Dm                              Am                 Dm
Milena ta hudo raicha Mutu polney jalan
C                                 Am           Dm
Yesto lagxa eklai pani Bachinxa kasari

Music : Sitar

Dm                                 C             Dm
Mutu mutu bichko saino Timro ani mero
Dm                                  C            Dm
Mutu mutu bichko saino Timro ani mero
Dm                           Am                   Dm
Jodaun aau banaidiun Maya ko nai ghero
Dm                           Am                   Dm
Jodaun aau banaidiun Maya ko nai ghero
C                                        Am           Dm
Bakcha hera sauney jhari Mero aakha bhari

Dm                         Am              C                   Dm
Aafnai chhaya sanga pani Daaha lagxa ghari ghari
Dm                         Am              C                   Dm
Aafnai chhaya sanga pani Daaha lagxa ghari ghari
Dm                       Am        C                       Dm
Sangai jaba sathai timi  Hunnnau mero wari pari
Dm                       Am        C                       Dm
Sangai jaba sathai timi  Hunnnau mero wari pari
Dm                         Am              C                   Dm
Aafnai chhaya sanga pani Daaha lagxa ghari ghari

Aafnai Chhaya Lyrics and Guitar Chords

Playlist of 1st Nepal Idol Runner Up Nishan Bhattarai

 

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *